Hvis du som pasient vil komme i kontakt med oss må du enten ringe oss i våre åpningstider, besøke vårt kontor eller kontakte oss via helsenorge.no.


OBS!

Får å få tilgang til å bruke alle tjenester legekontoret tilbyr er det viktig at du har valgt å bruke Fullversjon av helsenorge.no (ikke bare Basis eller Basis+). Hvis du trenger å endre dette gjør følgende:

Etter at du logget inn på helsenorge.no må du selv gå via "Tjenester" - "Personverninstillinger" og så under rubrikken "Hvordan vil du bruke Helsenorge?" må du velge versjon "Full".


Vi har ingen ordinær e-postadresse hvor du som pasient eller pårørende kan sende oss e-post. Dette skyldes at regelverket for informasjonsutveksling i helsetjenesten ikke tillater noen form for utveksling av personsensitive opplysninger via ordinær e-post. (Link til gjeldene regeverk)

Telefon: 32 21 87 70


Adresse: Landfalløya 49, 3023 Drammen